Öğrenme Stilleri Nelerdir? Stillere Göre Çalışma Biçimleri Nelerdir?

Öğrenme Stilleri Nelerdir? Stillere Göre Çalışma Biçimleri Nelerdir?

Öğrenme Stilleri Nelerdir? Stillere Göre Çalışma Biçimleri Nelerdir?

Öğrenme, belirli etkinlikler ve engeller karşısında tepki ve davranış oluşturma, gerektiğinde bunları düzenleyip yenilerini yapabilme yeteneğine denir.Kısaca öğrenme bizde bulunan davranışlarımızın yaşam içerisinde değişime uğramasıdır. Bu davranışlar zaman zaman olumlu olacağı gibi zaman zaman da olumsuz sonuçlar oluşturabilir. Gelin ayrıntılı bir şekilde öğrenme stilleri nelerdir, görelim.

Öğrenme Stilleri Nelerdir

Herhangi bir durumun veya etkinliğin öğrenme olarak nitelendirebilmek için sürekli oluşması gerekir, dışarıdan göz ile görülebilir olması gerekir ve en önemlisi kalıcı olmalıdır. Her insanda hatta her canlıda öğrenme stilleri birbirinden farklılık gösterebilir bunun yaş, zekâ, sosyal ve ekonomik durum gibi çeşitli etkenler mevcuttur. Onun için öğrenme stilleri tek bir düzlem içinde yer almaz birden fazla çeşitli birbirinden farklı yöntem vardır.

Öğrenme stillerimiz, kan grubumuz gibi doğuştan var olan karakteristik özellik taşır. Öğrenme stilimiz yaşam boyu değişmez ama yaşamınızı değiştirir. İyi veya kötü öğrenme şekli yoktur. Önemli olan her bireye en uygun şekilde öğreneceği stille öğretmektir.

Öğrenme Stilleri Nelerdir
Öğrenme Stilleri Nelerdir

Bireyler kendi öğrenme stillerini keşfettikleri zaman, etkin bir sorun çözücü durumuna gelir, başarıları artacağı için benlik saygısını geliştirir, kendine güveni artar, okula karşı olumlu tutum sergiler, etkili ve başarılı öğrenme gerçekleşir. Bu yüzden kişilerin öğrenme stilleri çok önemlidir. Bazı ülkelerde çocukların okula başlamadan öğrenme stilleri basit testler aracılığı ile tespit edilip kişiye özgü programlar uygulayabiliyor.

3 türlü öğrenme stili vardır bunlar sırasıyla şöyledir:

  • GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ
  • İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ
  • KINESTETIK ÖĞRENME STİLİ

Stillere Göre Çalışma Biçimleri Nelerdir?

Stillere Göre Çalışma Biçimleri Nelerdir?
Stillere Göre Çalışma Biçimleri Nelerdir?

Birçok insan bu stillerin birleşimini kullanmaktadır fakat oldukça net bir şekilde bir tanesini tercih etmektedir. Her stil kendi karakterini temsil eder ve bu yüzden her stil her bireyde başarılı olacak diye kaide yok. Örneğin görsel öğrenme stili olan bir öğrenci Dağınık bir masada çalışmakta zorlanır. Önce masayı kendilerine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar.

  • İşitsel öğrenme stilindeki öğrenci ise Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler ders çalışırken anlatarak çalışmayı tercih ederler.
  • Kinetiksel Öğrenme stili olan öğrenci ise tabiri caizse kıpır kıpırdır Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini de anlamaz hale gelebilirler bu durum bazen rahatsız edici sonuçlar ortaya çıkarabilir bu bireylerin daha çok boş zamana ve kendi hallerine bırakılma ihtiyacı hissederler

Birey yetiştirmede kişinin öğrenme stilini tespit etmek o bireyin bundan sonraki yaşamında kendisini başarılı kılan ve karakter anlamıyla bir bütün olan insan yetiştirilmiş olacak. Bu yüzden birçok Avrupa ülkesi bu çalışmalara ciddi yatırımlar yapmaktadır ilerleyen zamanlarda da yatırımlarının karşılığını alabileceklerini düşünülmektedir. Bu konu ilginizi çekmişse eğer şu yazımıza da bakabilirsiniz: Ders Çalışırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

14 Beğen

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir